StrengthQ d.o.o. za trgovinu i usluge

Direktor: Christian Maat
Slavka Batušića 10
10090 Zagreb
OIB: 98811826155


Žiro račun:  
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR8024020061101112809

MBS: 081457382
Osnovano pri TS u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00kn uplaćen u cijelosti
Odgovorna osoba: Christian Maat, direktor
OPĆI UVJETI POSLOVANJA

StrengthQ d.o.o. (u daljnjem tekstu STRENGTH Q) posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim se Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuje korištenje web stranica www.strength-q.com od strane korisnika.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi imaju sljedeće značenje:
Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje web trgovine na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj. Web trgovina je usluga koja omogućuje registriranim i neregistriranim korisnicima kupnju proizvoda STRENGTH Q putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće
- koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
- unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
- koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
- koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
- unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka STRENGTH Q ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu STRENGTH Q ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 STRENGTH Q se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5 Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. STRENGTH Q nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. STRENGTH Q se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s STRENGTH Q samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6 STRENGTH Q zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 STRENGTH Q neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 STRENGTH Q zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9 STRENGTH Q zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 STRENGTH Q niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo STRENGTH Q ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, STRENGTH Q izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5 Kupovinom proizvoda u web trgovini korisnik stječe pravo skidati ("download") kupljeni sadržaj. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati STRENGTH Q osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice ili klikom na gumb prihvaćam Opće uvjete na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
- suglasnost da STRENGTH Q može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da STRENGTH Q navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika STRENGTH Q i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
- potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga STRENGTH Q na zadovoljstvo korisnika;
- davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 STRENGTH Q će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 STRENGTH Q neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

4.5 STRENGTH Q će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 STRENGTH Q će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno STRENGTH Q.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, STRENGTH Q će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Stripe platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima Stripe sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Stripe sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost Stripe sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

5. KORIŠTENJE WEB TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1 Korištenje web trgovine je dostupno registriranim i neregistriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem web trgovine.

5.2. Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja web trgovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti STRENGTH Q putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

5.4 Registracijom korisnik potvrđuje:
- da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na usluge web trgovine;
- potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
- da daje STRENGTH Q izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da STRENGTH Q navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika STRENGTH Q i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5 Korisnik pristaje da se kupnja u web trgovini vrši na način da korisnik kupuje proizvode na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. 

5.6 Kupnja proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "U košaricu", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "BLAGAJNA" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Proizvod se smatra kupljenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste naveli kao kupac, dobit ćete potvrdu da je kupnja izvršena od strane STRENGTH Q te podatke o preuzimanju kupljenog sadržaja.

6. CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI

6.1 Sve cijene su izražene u eurima (EUR) i uključuju PDV, a od 1.1. 2023. do 31.12.2023. godine bit će iskazane i prijašnje cijene u kunama, sukladno primjenjivim propisima.

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3 Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine u web trgovini. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

7. POVRAT NOVČANIH SREDSTAVA

7.1 Pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji (povrat narudžbe) bez navođenja razloga imaju svi kupci web trgovine, u roku od 14 dana od trenutka primitka obavijesti o plaćanju i informacija o preuzimanju kupljenog sadržaja pod uvjetom da nisu koristili proizvod, odnosno da nisu preuzeli (download) sadržaj. Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti STRENGTH Q o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte.

8. OSTALI UVJETI 

8.1 STRENGTH Q ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:
- uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
- u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja web trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom STRENGTH Q.

8.2 STRENGTH Q ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web stranica.

8.3 Na korištenje usluga web trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje web trgovine.

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

9.1 STRENGTH Q zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno usluga web trgovina provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

9.2 Za korištenje usluga web trgovine važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

9.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
StrengthQ Logo
stripe badge
hello world!